ساخت سوله شهران فوده توسط شرکت فولادسازه چهلستون.
ساخت سوله شهران فوده توسط شرکت فولادسازه چهلستون.